căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán05/05/2013

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy 2 môn học là Nguyên lý kế toán và Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác nghiên cứu khoa học và ...

xem chi tiết