căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

  SỨ MẠNG
        

“Khoa Tài chính - Kế toán, trường ĐH Văn Lang

Một địa chỉ đáng tin cậy”                  
  
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc được ngay, có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

 

 

Xem chi tiết

  • logo misa chu ky
  • cimalogo
  • hoi ke toan1
  • logo ftms
  • logo smart train ver2 red
  • logo acca
  • lcci logo
SỰ KIỆN
  • ngay hoi viec lam
Find us on